Vyhledávání

Aktuality

27.1.2022 14:35:09

Dopis z Izraele

Posílám srdečný pozdrav Vám i všem Turnovským, jimž vděčíme za připomínku ne tak vzdálené historie, na níž právě nyní mnozí z nás upírají svou mysl ( míním tím datum 27. ledna).

Pamětlivi jsou prastaré moudrosti, že ten, kdo zapomíná svou historii, bude ji muset v budoucnosti prožít znova.

Osobně Vám děkuji za Váš článek, který je živým svědectvím, že Češi nepatří k těm, co zapomínají.

Více...
 
21.1.2022 14:54:19 brg

Brigáda 2022

Hledáme průvodce do synagogy v Turnově na letní sezónu 2022.

Průvodcem v Synagoze Turnov se může stát každý zájemce ve věku 18–99 let.
Vítáme jak zájemce o praxi, tak i zájemce o dlouhodobější spolupráci pro nadcházející roky. Znalost cizího jazyka nebo zkušenost z jiného památkového objektu výhodou.


Více...
 
13.1.2022 10:33:21 Nezapomeňme IMG 1744

NEZAPOMEŇME

13. ledna 2022 uplyne 79 let, co byli z turnovského nádraží odvezeni turnovští Židé na shromaždiště v Mladé Boleslavi, odtud 16. ledna transportem do Terezína a prakticky vzápětí 20. ledna do Osvětimi. Do Turnova se z více jak 500 židovských obyvatel vrátilo pouhých 19 přeživších. Židovská komunita v Turnově přežívala v podobě „synagogálního sboru“ až do roku 1961, kdy byla po komunistickém převratu a s ním spojenou vlnou emigrace, rozpuštěna. Tak zanikl náboženský židovský život v Turnově, který zde měl kořeny již od 16. století.

Více...
 
>>Další aktuality

Kulturní program

KULTURNÍ PROGRAM 2022

ČERVENEC

neděle 17. 7. 2022 od 18:00
KONCERT - Židovské housle Alexandra Shonerta

SRPEN

středa 3. 8. 2021 od 18:00
KONCERT – TURNOVSKÉ FANTAZIE
Koncert studentů letních houslových kurzů Jany Kubánkové.

neděle 14. 8. 2021 od 18:00
KONCERT – SEFARDSKÉ PÍSNĚ

neděle 14. 8. 2022
DEN ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK
Speciální prohlídka Synagogy, židovské čtvrti a hřbitova zdarma, začátek od 10:00 a od 14:00.

ZÁŘÍ

neděle 4. 9. 2022
EVROPSKÉ DNY ŽIDOVSKÉ KULTURY
Vstup na ženskou galerii zdarma.

VÝSTAVY NA ŽENSKÉ GALERII:

KVĚTEN–ČERVENEC
ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY V LIBERECKÉM KRAJI
Výstava o památkách po židovském osídlení  na území Libereckého kraje

SRPEN–ZÁŘÍ
DRUHÝ ŽIVOT ČESKÝCH SVITKŮ
Výstava o svitcích Tóry z českých synagog, o jejich poválečných osudech a místech, kam doputovaly.

 
 

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.
Projekt je podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje.
Synagoga Turnov
Židovská synagoga Turnov
Krajířova 2199
Turnov, 511 01
load