Vyhledávání

Židovská synagoga v TurnověŽidovský hřbitov v TurnověŽidovská synagoga v TurnověŽidovská synagoga v TurnověŽidovská synagoga v Turnově

Synagoga Turnov

Objevuj památky

Navigace

 

Je tady nový rok 5775!

5775

24. září 2014 nastává nový židovský rok 5775

ŽIDOVSKÝ NOVÝ ROK – ROŠ HA-ŠANA

Židovský nový rok se hebrejsky nazývá „Roš ha-šana“, což znamená doslova „začátek roku“. Rozumí se tím začátek náboženského roku, neboť začátek zemědělského roku tradičně slaví kultury Blízkého Východu na jaře. Podle Tóry (Pěti knih Mojžíšových) připadá Roš ha-šana na první den měsíce tišri, což je podle lunisolárního židovského kalendáře první podzimní novoluní. Tradice na tento den klade významné výročí „stvoření Adama“, tedy prvního člověka, šestého dne Stvoření – jde tedy jistě o mimořádný den.  Celý předchozí měsíc (elul) se při ranní bohoslužbě čtou kajícné modlitby a troubí se na beraní roh zvaný šofar: to pravé troubení však nastává právě na Nový rok a dále na kajícný svátek Smíření (Jom Kippur), který se slaví desátý den po Roš ha-šana.

Tradice dále říká, že na Nový rok jsou osudy lidí na další rok zapsány do Knihy života u Boha, ale ještě nejsou zpečetěny. Židé tak mají deset dní na to, aby modlitbami, dobrými skutky a úsilím o usmíření se s těmi, kterým v minulém roce domněle či skutečně ublížili, obměkčili Boha. Ten potom zapsaný osud může „vylepšit“ předtím, než ho zpečetí o svátku Smíření. Mezi tradiční pokrmy na Nový rok patří jablka, jejichž kousky jsou namáčeny do medu. Při jejich pojídání se pronáší požehnání: „Buď pochválen, Hospodine, Bože náš a králi světa, ty, jenž jsi stvořil ovoce stromu. Kéž je tvou vůlí, Hospodine, Bože náš a Bože našich otců, abys nám znovu dal rok dobrý a sladký jako med.“ Dále se jedí ryby jako symbol plodnosti, často dokonce jen rybí hlavy („roš“, „začátek“, je hebrejsky doslova „hlava“), a kulaté chleby chalot. Lidé si navzájem přejí Dobrý nový rok!, Sladký nový rok!, či Kéž je zpečetěn tvůj dobrý osud!.

Novým rokem začíná pro Židy období tzv. Vysokých svátků: kromě Roš ha-šana ještě Den Smíření Jom kippur a Svátky Stánků Sukkot. V tomto období se dnes do státu Izrael sjíždějí Židé z celého světa, neboť jde nejen o svátky rodinné, ale i kolektivní. Čeští Židé a další Židé žijící v tzv. diaspoře, tj. „rozptýlení“, mimo Izrael, slaví začátek nového roku ve stejný den jako Izraelci. Letos začátek nového židovského roku 5775 (počítaného od domnělého data stvoření světa) připadá na středeční večer 24. září občanského kalendáře. 

Vytvořeno 24.9.2014 12:02:33 - aktualizováno 24.9.2014 12:03:06 | přečteno 2062x | cejnara2
 

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.
Projekt je podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje.
Synagoga Turnov
Židovská synagoga Turnov
Krajířova 2199
Turnov, 511 01
load