Vyhledávání

Židovská synagoga v TurnověŽidovská synagoga v Turnově - ženská galerieŽidovský hřbitov v TurnověŽidovská synagoga v TurnověŽidovský hřbitov v Turnově

Synagoga Turnov

Objevuj památky

Navigace

 

Přednáška HEBREJSKÉ KOŘENY KŘESŤANSKÉ VÍRY

 Ve čtvrtek 24.května přivítáme v Synagoze Turnov předsedu Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém ICEJ, pana RNDr. Mojmíra Kalluse, který přednese přednášku "Hebrejské kořeny křesťanské víry". Přednáška se koná od 17 hodin. Pan Kallus bude mluvit o židovské tradici výkladu Písma, která může být pro křesťany velikou inspirací, neboť vede k hlubšímu porozumění Novému zákonu.

RNDr. Mojmír Kallus pochází z Uherského Hradiště, v Praze vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK. Pracoval jako starší a pastor v KS Praha, později založil společenství Vinice. Od roku 1995 je předsedou české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém. Zajímá se o biblický vztah mezi církví a Izraelem a hebrejské kořeny křesťanství. Pracuje jako překladatel a tlumočník.

O  práci velvyslanectví se můžete více dozvědět na webu www.icej.cz. Odtud citujeme:

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém založili v roce 1980 evangelikální křesťané jako reakci na výzvu proroka Izaiáše k potěšování Sionu:

„Potěšujte, potěšujte můj lid,“ praví váš Bůh… (Iz 40:1-2)

Velvyslanectví bylo založeno jako akt solidarity s židovským národem a jeho více než 3000 let trvající vazbou na Jeruzalém. Dnes reprezentuje miliony věřících z více než 125 zemí světa, které spojuje láska k židovskému národu a izraelskému státu a zájem o něj. ICEJ je považováno za největší křesťanskou sionistickou organizaci, která má aktivní zastoupení ve více než 80 zemích světa. V jeruzalémském centru pracuje na plný úvazek více než 50 pracovníků ze 12 různých zemí.

Práce a svědectví ICEJ je založeno na uvedeném verši z proroka Izaiáše „Potěšujte, potěšujte můj lid.“ ICEJ již více než 25 let praktickým způsobem pomáhá lidem v Izraeli a současně se snaží informovat, vzdělávat a inspirovat křesťany po celém světě, aby se postavili do cesty vzrůstající vlně nepřátelství a antisemitismu pozvedající se proti židovskému státu. Naše služba má čtyři složky: POTĚŠOVAT Izrael, VZDĚLÁVAT církev, OSLAVOVAT Boží věrnost a KONFRONTOVAT antisemitismus.

ICEJ existuje proto, aby prakticky dosvědčovalo, že Bůh je věrný vůči svému lidu Izraeli. Jako velvyslanci Ježíše se snažíme ukazovat Židům jinou tvář křesťanství, než na jakou je uvykla staletí křesťanského antijudaismu. Angažujeme se v rozsáhlém programu sociální pomoci, s nímž se v průběhu let setkaly téměř všechny komunity a národnostní skupiny v Izraeli.

Již 25 let aktivně podporujeme aliju – návrat Židů do své vlasti – a poskytujeme také praktickou pomoc při absorpci nových přistěhovalců poté, kdy do Izraele přijdou.

Pracovníci ICEJ jsou oddáni službě Církvi v národech i v Izraelské zemi. Poskytujeme materiály, které pomáhají informovat a vzdělávat miliony křesťanů po celém světě ohledně jedinečného biblického povolání Izraele, politické situace i sociálních problémech.

Naši domácí i zahraniční přednášející jsou k dispozici k přednáškám určeným pro křesťanská společenství i širokou veřejnost. Sbory se mohou zapojit do partnerského programu „Podporuji Izrael“, v jehož rámci s nimi každoročně pořádáme zvláštní program zaměřený na Izrael.

Pravidelně publikujeme časopis „Slovo z Jeruzaléma“ určený členům a příznivcům ICEJ, který vychází jednou za dva měsíce v české mutaci. V angličtině je dále k dispozici denní e-mailové zpravodajství ICEJ News a týdenní rozhlasový program FrontPage Jerusalem. Každý měsíc vychází ve spolupráci s deníkem Jerusalem Post speciální křesťanská mutace The Jerusalem Post Christian Edition.

ICEJ je v Izraeli patrně nejznámější díky každoročnímu pořádání křesťanské oslavy Svátku stánků. Tento multikulturní program přivádí do Jeruzaléma každoročně tisíce poutníků z desítek zemí světa. Zahrnuje přednášky, semináře, modlitby a uctívání a koná se v době židovského svátku sukót. Jde každoročně o největší turistickou akci v Izraeli. Pohled na tisíce účastníků ze všech koutů světa, kteří rok co rok pochodují ulicemi Jeruzaléma, aby vyjádřili svou lásku jeho obyvatelům, má na Izraelce obrovský vliv a ukazuje ke dni, kdy se celý svět bude klanět jedinému Bohu na Siónu.

V poslední době je osud Izraele a celosvětového židovského společenství stále více spojován s nárůstem násilných projevů antisemitismu. Je prokázáno, že souvisejí s nepřátelským postojem médií ke konfliktu na Blízkém východě. Zástupci ICEJ ve více než 50 zemích spolupracují s místními židovskými komunitami a organizují solidární akce, aby projevili křesťanskou lásku a postavili se proti rostoucí vlně globálního antisemitismu. V Evropě jsme spoluzakladateli Evropské koalice pro Izrael, která sdružuje křesťany pracující na politické úrovni v institucích EU.

Česká pobočka pořádá každoročně sérii veřejných programů proti antisemitismu pod názvem „Staronová šance“, jejímž vyvrcholením je vždy jarní setkání v prostorách Senátu v Praze.


Vytvořeno 20.4.2012 18:27:02 | přečteno 3340x | Terezie Dubinová
 

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.
Projekt je podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje.
Synagoga Turnov
Židovská synagoga Turnov
Krajířova 2199
Turnov, 511 01
load