Vyhledávání

Židovský hřbitov v TurnověŽidovský hřbitov v TurnověŽidovský hřbitov v TurnověŽidovská synagoga v TurnověŽidovská synagoga v Turnově

Synagoga Turnov

Objevuj památky

Navigace

 

Přednáška Židovská mystika - kabala

Zveme vás na přednášku Jaroslava Achaba Haidlera v sobotu 30.července v 18 hodin

Jaroslav Achab Haidler je hercem a režisérem Činoherního klubu v Ústí nad Labem, neúnavným propagátorem a glosátorem židovské moudrosti a v neposlední řadě v politice se angažujícím občanem. Turnováci se s ním mohli setkat vloni při pořadu "Večer s jidiš příběhy" v naší synagoze.

V letošním roce bude pan Haidler hovořit na téma židovské mystiky - kabaly. Kabala zdaleka není tajemnou magií, jak si ji mnozí zkresleně představují. Je spíše hlubokým a moudrým náhledem na všechny úrovně našeho stvořeného světa a našeho života v něm, na člověka jako na mikrokosmos, "malý svět", představující zmenšené měřítko vesmíru, a na naše práva, především  však povinnosti spjaté s tvořivým a spolupracujícímpartnerstvím s Bohem.

Nebyla by to židovská mystika, aby nepracovala s posvátnou energií hebrejské abecedy a hebrejského jazyka a s pluralitním náhledem na svět, respektujícím jeho mnohostrannost a rozmanitost. Přesto za vší mnohovrstevnatostí všech světů kabalisté stále vidí onu základní pravdu judaismu vyslovenou ve vyznání víry:

"Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, HOSPODIN JE JEDINÝ."

A nebyl by to pan Haidler, aby hluboké téma nepojal vtipně, dynamicky a srozumitelně. Přijďte se sami přesvědčit. Těšíme se na vás!

Vytvořeno 30.6.2011 11:26:54 | přečteno 3037x | Terezie Dubinová
 

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.
Projekt je podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje.
Synagoga Turnov
Židovská synagoga Turnov
Krajířova 2199
Turnov, 511 01
load