Vyhledávání

Židovský hřbitov v TurnověŽidovský hřbitov v TurnověŽidovská synagoga v TurnověŽidovský hřbitov v TurnověŽidovská synagoga v Turnově

Synagoga Turnov

Objevuj památky

Navigace

 

Synagoga Turnov dostala darem krásný šofar z Izraele od manželů Evy a Michaela Shapiro. Návštěvníci

Šofar, autor: TPCR

Návštěvníci si ho mohou prohlédnout v synagoze. Děkujeme!!!  

Šofar je liturgický nástroj k troubení vyrobený z rohu berana (připomíná tak příběh "spoutání Izáka", Bible 1. Mojžíšova 22), případně antilopy, gazely, kozy či ovce. Troubí se na něj při ranní bohoslužbě měsíce elul, který předchází židovskému Novému roku (cca náš srpen/září). Dále se na něj troubí o svátku Nového roku (Roš ha-šana) a o deset dní později o Dni smíření (Jom kippur), kdy ohlašuje jeho závěr, a tedy i konec půstu. Zvuk troubení o Novém roce je jasně předepsaný, rozlišuje tři druhy tónů, které se kombinují. Ve Státě Izrael se troubí i při jiných příležitostech, např. při inauguraci nového prezidenta.

 

Vytvořeno 22.8.2017 16:22:43 | přečteno 2961x | iva.simakova
 

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.
Projekt je podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje.
Synagoga Turnov
Židovská synagoga Turnov
Krajířova 2199
Turnov, 511 01
load