Vyhledávání

Židovský hřbitov v TurnověŽidovská synagoga v Turnově - ženská galerieŽidovský hřbitov v TurnověŽidovský hřbitov v TurnověŽidovský hřbitov v Turnově

Synagoga Turnov

Objevuj památky

Navigace

 

Hebrejské nápisy na fragmentech kamenné omítky ze synagogy Turnov

Mgr. Terezie Dubinová, PhD.

Při archeologickém průzkumu byly mj. nalezeny fragmenty zdi omítnuté bílou omítkou a popsané hebrejským písmem.

Přepis:

Větší fragment:

…necach…
…berachot we-ho…
…ba-tišbachot…
…zimra…

Menší fragment:

u-veracha…
…mcha Jisrael…
…uch atta…
…lešoni me…
…nafši

Překlad:

Větší fragment:

…věčnost…
…požehnání (pl.) a …
…ve chvalozpěvech…
…radostná píseň…

Menší fragment:

…a požehnání (sg)
…tvůj lid Izrael (rekonstrukce)
…buď požehnán (rekonstrukce)
…můj jazyk …
…má duše…

Torzovitý charakter nápisu nedává možnost nalézt citaci textu v náboženské židovské literatuře. Nicméně po průzkumu textu jsme si jisti, že text nepochází z hebrejské Bible. Spíše bude textem modlitby z modlitební knihy (siddur), neboť obsahuje prvky chvalozpěvu - děkovné modlitby. Tomu by odpovídalo i umístění modlitby v prostoru synagogy.

Jako příklad modlitby, ve které se vyskytují slova nalezená na fragmentech, můžeme uvést např. část ranní modlitby šacharitBaruch še-´amar“ (Sichat Jicchaq - Modlitby Izraelitův, Praha 1937, přetisk New York 1981, str. 22-24):

Baruch chaj la´ad we-qajjam la-necach. Baruch pode u-maccil baruch šmo…Ha-´el ha´-av ha-rachaman ha-mehullal be-fi ´ammo mešubbach u-mefo´ar bi-lšon chasidaw wa-´avadaw…Nehallelcha Adonaj Elohenu be-švachot u-vi-zmirot…Baruch ´atta Adonaj melech mehullal ba-tišbachot:

Překlad: „…pochválen, Jenž žije věčně a trvá stále, pochválen, Jenž vysvobozuje a zachraňuje, pocvháleno budiž jméno Jeho! Bože, Otče všeslitovný, Jenž chválen jest ústy lidu Svého, veleben a slaven jazykem pobožných i služebníků Svých…Hospodine, Bože náš, chvalozpěvy a písněmi budeme Tě vyvyšovati, vychvalovati a oslavovati…Pochválen budiž, Hospodine, králi, Jenž veleben jest chvalozpěvy!“ (překlad Moric Kraus)

Zvyk umístit nápisy na omítku je popisován již v Bibli. V 5.knize Mojžíšově je řečeno: „V den, kdy přejdete Jordán do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, postavíš si veliké kameny a obílíš je vápnem. Napíšeš na ně všechna slova tohoto zákona, až přejdeš Jordán a vejdeš do země, kterou ti dává Hospodin…“ (5M27:2-3)

Archeologické nálezy zdí a desek omítnutých a popsaných inkoustem z doby starověku jsou relativně nové. Teprve vykopávky v Deir ´Alla (Jordánsko) a v Kuntillet ´Ajrud (Egypt) z konce 20.století vynesly na světlo nálezy nápisů na zdech. Pro vývoj biblistiky jde o velice cenné nálezy, neboť obsahují náboženské texty a napomáhají tak rekonstrukci původního náboženství starověkých Izraelitů.

Zvyk popisovat zdi synagog je v evropském prostoru doložen již dlouhou dobu. Nápisy mohly obsahovat údaje o stavbě synagogy a jejích donátorech, citace z hebrejské Bible či modlitby. V Čechách se zachovala např. unikátní synagoga v Boskovicích na Moravě s nápisy na zdi až ze 17.století. V turnovském okolí je nápis na zdi doložen fotografií z předválečné hořické synagogy: dnes je bohužel nápis přemalován a tudíž zničen. Na rozdíl od turnovského nálezy jsou však tyto nápisy psány písmem podstatně větších rozměrů.

Vytvořeno 10.10.2010 14:26:17 | přečteno 7672x | Jiří Třísko
 

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.
Projekt je podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje.
Synagoga Turnov
Židovská synagoga Turnov
Krajířova 2199
Turnov, 511 01
load