Vyhledávání

Židovský hřbitov v TurnověŽidovská synagoga v TurnověŽidovská synagoga v TurnověŽidovský hřbitov v TurnověŽidovská synagoga v Turnově - ženská galerie

Synagoga Turnov

Objevuj památky

Navigace

 

Návštěvní řád

Návštěvní  řád Synagoga Turnov

Krajířova, Turnov

VSTUPNÉ:

Plné vstupné:  50,- Kč

Rodinné vstupné:  120,- Kč

Snížené vstupné: 30,- Kč (děti), 40,- Kč (studenti, důchodci)

Děti do 6- ti let zdarma.

Snížené vstupné se poskytuje:

- důchodcům-seniorům nad 65 let

- dětem (žákům) od 6-ti do 15-ti let

- studentům do 26-ti let po předložení studijního průkazu

- držitelům průkazu ZP, ZTP

Ø  Návštěvník Synagogy Turnov je vyjma zaměstnanců každý, kdo se zdržuje v jakýchkoli prostorách tohoto památkového objektu.

Ø Prohlídka prostoru synagogy je s výkladem průvodce či samostatná.

Ø  Návštěvník je povinen zachovávat klid, pořádek a čistotu ve všech prostorách, dodržovat zákaz kouření, nedotýkat se vystavených předmětů a nevstupovat do prostor, které nejsou označeny jako expozice.

Ø  V prostorách Synagogy Turnov je návštěvníkům zakázána manipulace s ohněm.

Ø  Do Synagogy Turnov mají zakázaný přístup osoby v podnapilém stavu.

Ø  Děti do 6 let mohou Synagogu Turnov navštívit pouze v doprovodu dospělé osoby.

Ø  Za dozor školních výprav zodpovídají jejich vedoucí.

Ø  Fotografování ve vnitřních prostorách synagogy je návštěvníkům zakázáno.

Ø  Návštěvníci jsou povinni předložit na požádání pracovníka objektu platnou vstupenku.

Ø  Do prostorů objektu není povoleno vnášet zbraně, omamné ani jiné nebezpečné látky, jídlo ani pití. Konzumace tekutin a potravin je povolena pouze ve venkovních prostorách objektu Synagogy Turnov – na dvorku s lavičkou. 

Ø  V případě živelného ohrožení objekt u Synagogy Turnov a jiných nepředvídatelných situacích jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pracovníků tohoto objektu.

Ø  Psi ani jiná zvířata nemají do vnitřních prostor přístup s výjimkou psů doprovázejících osoby se zdravotním znevýhodněním.

Ø  Prostory Synagogy Turnov jsou z důvodu ochrany sbírkových předmětů sledovány kamerovým systémem (ženská galerie). Vstupem do Synagogy Turnov návštěvník bere na vědomí, že jeho pohyb v objektu je zaznamenán kamerovým systémem.

Ø  Návštěvník, který porušuje právní předpisy nebo tento řád, může být z prostor Synagogy Turnov vykázán.

Váš pohyb po areálu synagogy přizpůsobte jednotlivým povrchům a pohybujte se opatrně. Na vlhkém pískovci hrozí riziko uklouznutí.


Ing. Eliška Gruberová
ředitelka organizace    

Vytvořeno 28.7.2016 12:38:10 | přečteno 3370x | Alena Mojžíšová
 

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.
Projekt je podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje.
Synagoga Turnov
Židovská synagoga Turnov
Krajířova 2199
Turnov, 511 01
load