Vyhledávání

Židovský hřbitov v TurnověŽidovský hřbitov v TurnověŽidovský hřbitov v TurnověŽidovská synagoga v TurnověŽidovská synagoga v Turnově

Synagoga Turnov

Objevuj památky

Navigace

 

Projekty a granty

2012 -2013

  Židovská kultura v česko-polském příhraničí

 

Židovská kultura v česko-polském příhraničí

V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika – Polská republika je v roce 2012-1013 realizován  projekt s názvem „Židovská kultura v česko-polském příhraničí“. Partnery projektu je Město Turnov a Město Jelení Hora,které je vedoucím partnerem. Projekt si klade za cíl připomenout, přiblížit a seznámit obyvatele zmíněných měst s židovskou kulturou. Jednou z hlavních aktivit je uspořádání dvou Festivalů židovské kultury v roce 2012 a 2013 v Jelení Hoře. Během festivalu bude prezentováno mj. židovské divadlo, hudba, filmy ad. Součástí programu budou připravené workshopy seznamující návštěvníky s košer kuchyní, tancem, hebrejským jazykem a písmem ad. První z festivalů se bude konat v termínu 10. – 12. 8. za účasti české delegace a přednášejících. Na festivalu také vystoupí turnovská skupina hrající židovskou hudbu Mackie Messer Klezmer Band.  

 

V rámci projektu proběhnou polsko-české divadelní workshopy mládeže. Účastníci tohoto workshopu společně pod odborným vedením secvičí židovské pohádky, které zahrají jak v Turnově, tak i na jednom z festivalů v Jelení Hoře.

 

Další aktivitou projektu je natočení dokumentárně-naučného filmu o židovských památkách v Českém ráji a okolí ve 4 jazykových mutacích. Budou vydány informační noviny o Českém ráji, Jelení Hoře a okolí prezentující zmiňované oblasti. Noviny vyjdou ve 3 jazykových mutacích a budou distribuovány po celém Euroregionu Nisa a prezentovány na domácích i zahraničních veletrzích cestovního ruchu. Na propagaci projektu bude vydán nástěnný kalendář  Židovské památky v česko - polském příhravičí.

 

Projekt zahrnuje aktivity,  díky kterým dojde k oživení povědomí o židovské kultuře a komunitě jenž kdysi žila na obou územích a byla součástí našich životů.Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013
„PŘEKRAČUJEME HRANICE“

logotyp CZ PL a symboly EU s texty (plnobarevné) 1

Vytvořeno 24.5.2012 11:29:07 - aktualizováno 3.1.2014 14:17:40 | přečteno 2757x | Alena Mojžíšová
 

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.
Projekt je podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje.
Synagoga Turnov
Židovská synagoga Turnov
Krajířova 2199
Turnov, 511 01
load