Vyhledávání

Židovská synagoga v TurnověŽidovská synagoga v TurnověŽidovský hřbitov v TurnověŽidovský hřbitov v TurnověŽidovská synagoga v Turnově

Synagoga Turnov

Objevuj památky

Navigace

 

Projekty a granty

2013

Informujme a vzájemně se poznávejme - QR CODE

V rámci společného projektu „Informujme a vzájemně se poznávejme – QR CODE“, který realizovalo v roce 2013 Město Turnov OCR s polský partnerem, městem Jelení Horou bylo jednou z aktivit i umístění tabulek na zajímavé domy bývalé židovské čtvrti a vydání trojjazyčné brožury: Procházka bývalou židovskou čtvrtí. Brožura je pro zájemce zdarma k dispozici na RTIC a v synagoze Turnov. (ikona souboruke stažení)

Mezi další aktivity projektu patřilo umístění QR kódů na informačních tabulích a křižovatkách turistických cest. Celkem je v Turnově osazeno 11 míst s QR kódy ve čtyřech jazykových mutacích (čeština, polština, němčina a angličtina). QR kódy jsou napojeny na webové stránky www.infocentrum-turnov.cz, které v rámci tohoto projektu byly rozšířeny a doplněny. Návštěvníkům je tak umožněn přístup k většímu množství informací.

V rámci projektu došlo i k zajímavým setkáním a workshopům. Uskutečnily se v týdnu od 9.12 do 12. 12. 2013 a to v obou partnerských městech.  V Jelení Hoře i v Turnově přivítali delegace starostové obou měst. Setkání v Jelení Hoře bylo kromě prohlídky nově instalovaných tabulí ve třech jazykových mutacích včetně QR kodů zaměřeno i na možnost další spolupráce a to především při budování turistických tras a rozšiřování spolupráce v cestovním ruchu. Jednání se zúčastnili i představitelé Libereckého kraje. Na průběh celého jednání dohlíželi komisaři EU. V rámci turnovského dopoledního workshopu vystoupili i zástupci Sdružení Český ráj, po jejichž prezentaci se rozproudila diskuse v oblasti možné spolupráce sdružení a spolků a to včetně tvorby nových společných turistických produktů. Odpoledne patřilo prohlídce města Turnova, naučných tabulí a návštěvě synagogy včetně procházky po bývalé židovské čtvrti.

Tento projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje – Fond mikroprojektů Cíl 3 OPPS 2007 – 2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa „PŘEKRAČUJEME HRANICE“

LogaLogo ERN

Vytvořeno 13.1.2014 12:40:40 - aktualizováno 29.1.2014 9:52:50 | přečteno 2469x | Alena Mojžíšová
 

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.
Projekt je podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje.
Synagoga Turnov
Židovská synagoga Turnov
Krajířova 2199
Turnov, 511 01
load