Vyhledávání

Židovský hřbitov v TurnověŽidovská synagoga v TurnověŽidovská synagoga v TurnověŽidovský hřbitov v TurnověŽidovská synagoga v Turnově

Synagoga Turnov

Objevuj památky

Navigace

 

Historie Židů v Turnově

 • 1527 První zpráva o Židech v Turnově: v městských knihách zaznamenáno jméno kloboučníka Mojžíše, jeho zetě Jakuba
 • 1557 Žid Chajim si s manželkou kupuje dům v Hruštické ulici (dnes ulice 5.května). Zde byla nepochybně i první synagoga.
 • Konec 16. - začátek 17.století: židovské osídlení v Turnově po vypovězení Židů z českého království Ferdinandem I. zaniká
 • 1623 Albrecht z Valdštejna zve do Turnova nové židovské osídlence
 • 1625 Židé si kupují pozemek na hřbitov na místě, kde leží dodnes (v Sobotecké ulici)
 • 1627 Židé si staví synagogu na místě lékárny v dnešní ulici Antonína Dvořáka
 • 1643 Synagoga shořela při požáru nešťastnou náhodou způsobeném švédskými vojáky
 • 1647 Židé si staví novou synagogu a vedle ní židovskou školu v dnešní ulici Krajířově (v jiných místech, než stojí dnešní synagoga). Vzniká židovská čtvrť, později ghetto, na břehu ramene Jizery (tzv. Malá Jizera) mezi ulicemi Krajířovou, Palackého a Trávnicemi.
 • 1707 Synagoga i židovská škola shořela při velkém turnovském požáru.
  Při tomto požáru shořel i měšťanský dům, jehož spáleniště Židé posléze zakoupili a postavili na něm další , již kamennou synagogu.
 • 1719 Dokončená synagoga byla zapsána do majetkových knih
 • 1751 Židé přikupují další pozemek v Sobotecké ulici a rozšiřují svůj hřbitov
 • 1800 Židé přikupují další pozemek v Sobotecké ulici a rozšiřují svůj hřbitov
 • 1845 Židé přikupují další pozemek v Sobotecké ulici a rozšiřují svůj hřbitov
 • 1905 V synagoze je provedena přestavba: je elektrifikována, bima (řečniště) uprostřed mužské modlitebny je zbourána, synagogální křesla jsou z kapacitních důvodů zrušena a nahrazena lavicemi
 • 1916 Do Turnova přišlo velké množství tzv. haličských uprchlíků - praktikujících Židů z oblasti Polska, Haliče, Bukoviny a Ukrajiny prchajících před frontou 1.světové války a před pogromy ze strany „Bílých“ i „Rudých“ oddílů. Na židovském hřbitově jsou zachovány čtyři hroby těchto uprchlíků. Po válce byli repatriováni zpět.
 • 1938 Po mnichovské dohodě a zabrání pohraničí přišlo z oblasti tzv. Sudet, zvláště z Liberce a Jablonce nad Nisou do Turnova téměř 450 židovských uprchlíků
 • 1941 Z rozkazu říšského protektora R.Heydricha byly všechny synagogy v Protektorátu Čechy a Morava uzavřeny. Začal svoz předmětů ze synagog do Židovského muzea v Praze.
 • 1943 V lednu 1943 jsou všichni v Turnově přebývající Židé povoláni do transportu a přes Mladou Boleslav odvezeni do Terezína. 20.ledna 1943 jsou transportem Cq převezeni z Terezína do Osvětimi, kde byla většina z nich zavražděna.
 • 1945 Z celé turnovské židovské obce se po válce do Turnova vrací asi devatenáct Židů. 
  Snaží se obnovit život náboženské komunity. Většina z nich odejde po komunistickém puči roku 1948.
 • Přibližně 1950 Zbytek židovské komunity v Turnově nemá sílu dále udržovat synagogu a předává ji do používání podniku Drobné zboží Pardubice. Synagoga Turnov se stává skladištěm domácích potřeb. Koncem 60.let je radikálně přestavěna.
 • 1952 Vrchní rabín dr.Richard Feder odhaluje na židovském hřbitově skleněnou pamětní desku se jmény 115 židovských obětí šoa z Turnovska
 • 1956 Poslední pohřeb na židovském hřbitově v Turnově: tragicky zemřelý dvanáctiletý chlapec Milan Obereigner
 • 1961 Židovská obec (ve formě synagogálního sboru) v Turnově definitivně zaniká
 • 1964 Komunistická vláda prodává do zahraničí 1 500 svitků Tóry z českých a moravských synagog, uložených v zestátněném Židovském muzeu v Praze. Mezi nimi se nachází i turnovské svitky Tóry. 
  Dnes jsou používány reformní kongregací Temple Adath Israel, Lexington, Kentucky, USA.
 • 1985 Skleněná pamětní deska na stěně hřbitovního domku židovského hřbitova je neznámými vandaly rozbita. Nahrazena je v 90.letech kopií, jejíž výrobu finančně podpořilo partnerské město Turnova Reeuwijk, Nizozemí.
 • 1988 Je zahájena stavba dálničního nadjezdu nad židovským hřbitovem v Sobotecké ulici
 • Po roce 1989 Synagoga je v rámci malé privatizace získána soukromým vlastníkem, který ji dál používá jako skladiště.
 • 1997 Městu Turnov se podaří prohlásit synagogu za kulturní památku a zahajuje jednání s jejím vlastníkem o jejím odkoupení
 • 2003 Město Turnov kupuje synagogu do svého vlastnictví
 • 2005 Město Turnov podává žádost o finanční podporu rekonstrukce synagogy z fondů Evropské unie
 • 2006 Rekonstrukce synagoga je podpořena grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu
 • 2007 Probíhá rekonstrukce synagogy
 • Listopad 2008 Synagoga je slavnostně otevřena
 • Duben 2009 - říjen 2009 První turistická sezona v synagoze Turnov
 • 12. září 2009 Po téměř šedesáti letech se v synagoze koná bohoslužba. Bohoslužbu reformního ritu vedli rabín Tomáš Kučera a kantor Michal Foršt, zúčastnili se jí členové reformní kongregace Bejt Simcha Praha a Židovské obce Liberec.

S pomocí pramenů a výsledků výzkumu Mgr. Pavla Jakubce, SOA Litoměřice, zpracovala T.Dubinová.

Vytvořeno 21.8.2018 8:50:38 | přečteno 15592x | hlousekm
 

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.
Projekt je podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje.
Synagoga Turnov
Židovská synagoga Turnov
Krajířova 2199
Turnov, 511 01
load