Vyhledávání

Židovská synagoga v Turnově - ženská galerieŽidovská synagoga v TurnověŽidovská synagoga v TurnověŽidovská synagoga v TurnověŽidovský hřbitov v Turnově

Synagoga Turnov

Objevuj památky

Navigace

 

Synagoga Turnov

DSC 7618

Turnovská synagoga pochází z roku 1719. Byla postavena jako zděná kamenná budova na nároží židovské čtvrti. Dnes se nachází uvnitř bloku domů. První tři dřevěné synagogy, o kterých z historických pramenů víme, shořely při požárech města v letech 1643 a 1707.
První písemné zmínky o turnovské židovské komunitě pocházejí z roku 1527.

Architektura turnovské synagogy je typickou ukázkou pozdně barokní synagogální architektury v Čechách. Vnitřní dispozice se skládá ze tří částí: ze vstupní části, která byla využívána jako předsíň, z ústřední části sloužící jako modlitebna a z ženské galerie. Na ženskou galerii vede ze dvorku kamenné schodiště. Je původní a je kryto stříškou s břidlicovou krytinou. Dřevěná vrátka pod schodištěm vedou na boční dvorek synagogy s působivou sochou Golema, legendární umělé bytosti.

Slovo „synagoga“ (hebrejsky „bejt kneset“ - „dům shromáždění“) pochází z řeckého slova pro „místo shromáždění“. Na rozdíl od kostela plnila synagoga nejen funkci modlitebny, ale také se zde vyučovalo náboženskému zákonu a sloužila i pro veřejná jednání židovské obce. Vnitřní podoba synagogy byla diktována náboženskými předpisy. Ústředním místem je svatostánek, ve kterém byly ukládány svitky Tory (s textem biblických Pěti knih Mojžíšových). Ty byly omotány povijanem, překryty pláštíkem, bohatě zdobeným stříbrným či mosazným štítem a korunou ze stejného materiálu. Na dřevěných držácích svitků byly umístěny ozdobné nástavce.

Nad svatostánkem jsou umístěny původní dřevěné desky desatera (hebrejsky „luchot ha-brit“). Za pozornost stoji také sedmiramenný svícen.

Synagogální bohoslužby probíhaly v turnovské synagoze do září 1941, kdy byly zakázány z nařízení úřední moci Protektorátu Čechy a Morava. Turnovská židovská komunita byla transportována 16. ledna 1943 do Terezína (město-ghetto v Čechách) a odtud 20. ledna 1943 do koncentračního tábora Osvětim (Auschwitz –Birkenau) v Polsku, kde byli její členové zavražděni.

Po válce se přeživší členové židovské komunity snažili obnovit v Turnově činnost, ale postupně většina z nich emigrovala a židovský život v Turnově zanikl. Od 50. let 20. století do roku 2003 synagoga sloužila jako skladiště. V této době v ní bylo bohužel provedeno mnoho nešetrných stavebních úprav. V roce 2003 byla synagoga zakoupena Městem Turnov. Její náročnou opravu částečně financovalo Norské království z Norských fondů prostřednictvím Finančních mechanismů Evropské unie částkou 280 010 €. Náklady na celkovou rekonstrukci činily téměř 14 milionů Kč. Rekonstrukce probíhala v letech 2007 až 2008, od roku 2009 se synagoga pravidelně otevírá návštěvníkům.

Vytvořeno 23.8.2018 12:07:24 | přečteno 17375x | hlousekm
 

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.
Projekt je podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje.
Synagoga Turnov
Židovská synagoga Turnov
Krajířova 2199
Turnov, 511 01
load