Vyhledávání

Židovská synagoga v TurnověŽidovská synagoga v TurnověŽidovský hřbitov v TurnověŽidovská synagoga v TurnověŽidovský hřbitov v Turnově

Synagoga Turnov

Objevuj památky

Navigace

 

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov v Turnově

Židovský hřbitov v Turnově pochází ze 17. století. Pozemek pro hřbitov židé zakoupili již roku 1625 od Albrechta z Valdštejna, nejstarší dochovaný náhrobek je z roku 1649. Během své existence byl celkem dvakrát rozšířen. Poslední pohřeb se zde uskutečnil v roce 1956. V současnosti se nad částí hřbitova nachází most rychlostního průtahu městem ve směru na Jičín, který byl naplánovaný koncem sedmdesátých let a realizován v letech 1987-91. Od roku 1994 se správy hřbitova ujímá akciová společnost Matana, kterou za účelem péče o nemovitý majetek zřídila Federace židovských obcí.

Židovské hřbitovy se obvykle nacházely ve svazích nebo jinak znevýhodněných místech, o které křesťanská společnost jevila malý zájem. Turnovský hřbitov se v čase svého vzniku nacházel za hranicemi města. Svůj protáhlý půdorys dostal dvojím rozšířením.

V jeho severní části se nacházejí nejstarší náhrobky pokryté hebrejskými nápisy, postupně je střídají náhrobky hebrejsko-německé, až je nakonec hebrejština na náhrobcích zastoupena pouze písmeny פּ'נ (zkratka hebrejského „zde leží“) a תנצב״ה (zkratka hebrejského „nechť je jeho/její duše připojena ke svazku živých“). V jižní části hřbitova je na náhrobcích němčina postupně nahrazena češtinou. Na hřbitově jsou pochování předci významných osobností, jako například Pavla Tigrida či spisovatele Ivana Olbrachta.

V 19. století byl na hřbitově postaven hřbitovní dům, v němž se nachází zachovaný kamenný stůl z jednoho kusu břidlice. Ten byl používán k rituálnímu omývání těl zesnulých před vlastním pohřbem. Na hřbitovním domku byla od roku 1952 umístěna skleněná pamětní deska se jmény Židů z Turnova a okolí, kteří se nevrátili z koncentračních táborů. Deska byla v roce 1985 poničena vandaly. Její žulová kopie se v současnosti nachází v interiéru hřbitovního domku. V domku se rovněž nachází malá výstava o historii židovského hřbitova.

Židovský hřbitov je volně přístupný. Klíček od hřbitovního domku je možné si zapůjčit za vratnou zálohu 200 Kč v Synagoze Turnov (Krajířova ul., květen - září) a v Regionálním turistickém informačním centru Turnov (nám. Českého ráje, říjen - duben). O sobotách a židovských svátcích není vstup na hřbitov a do hřbitovního domku umožněn.

V rámci Turnovského léta probíhají v červenci a srpnu prohlídky synagogy, bývalé židovské čtvrti a židovského hřbitova s výkladem. Prohlídky se konají každé úterý od 10:00 a od 14:00 hodin.

Vytvořeno 1.11.2018 8:49:32 | přečteno 15089x | hlousekm
 

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.
Projekt je podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje.
Synagoga Turnov
Židovská synagoga Turnov
Krajířova 2199
Turnov, 511 01
load