חיפוש

בית הכנסת בטורנוב

בית הכנסת בטורנוב נבנה בשנת 1719. בית הכנסת נבנה מאבן בפינת הגיטו היהודי. כיום נמצא המבנה בחצר פנימית של מבנים מתקופה מאוחרת יותר. בטורנוב היו שלושה בתי כנסת עתיקים יותר שהיו בנויים מעץ, ממקורות היסטוריים ידוע לנו כי שלושתם עלו באש בשריפות גדולות שהשתוללו בעיר בשנת 1643 ובשנת 1707. העדויות הכתובות הראשונות בדבר קהילה יהודית בטורנוב הן משנת 1527.בית הכנסת בטורנוב מהווה דוגמא טיפוסית לאדריכלות בתי כנסת בצ'כיה מתקופת הבארוק המאוחר.
מאמר מלא

 
 

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.
Projekt je podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje.
Synagoga Turnov
Židovská synagoga Turnov
Krajířova 2199
Turnov, 511 01
load