Wyszukiwanie

Cmentarz żydowski

Židovský hřbitov v Turnově

Cmentarz żydowski w Turnovie pochodzi z XVII wieku. Grunt pod cmentarz Żydzi kupili już w 1625 roku od Albrechta von Wallenstein. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1649 roku. W czasie funkcjonowania cmentarza dwukrotnie go zwiększono. Ostatni pogrzeb odbył się tu w 1956 roku. Obecnie nad częścią cmentarza znajduje się most, będący elementem drogi tranzytowej, prowadzącej przez miasto w kierunku Jiczina, który zaplanowano pod koniec lat siedemdziesiątych i zbudowano w latach 1987-1991. Od 1994 roku cmentarzem opiekuje się spółka akcyjna Matana, powołana w celu troski o nieruchomości przez Federację Gmin Żydowskich.

Cmentarze żydowskie znajdowały się zazwyczaj na zboczach lub w innych niekorzystnie położonych miejscach, którymi społeczność chrześcijańska nie była zainteresowana. W czasie swojego powstania turnovski cmentarz mieścił się poza granicami miasta. Podłużny kształt cmentarza jest efektem jego dwukrotnego rozszerzenia.

W jego północnej części znajdują się najstarsze nagrobki z hebrajskimi napisami, dalej pojawiają się też nagrobki hebrajsko-niemieckie a w końcu język hebrajski na nagrobkach zastąpiły tylko litery פּ'נ (skrót hebrajskiego „tu spoczywa“) i תנצב״ה (skrót hebrajskiego „niech jego (jej) dusza zostanie związana w węzeł życia“). W południowej części cmentarza język niemiecki na nagrobkach zastępuje stopniowo język czeski. Na cmentarzu spoczywają przodkowie ważnych osobistości, na przykład Pavla Tigrida czy pisarza Ivana Olbrachta.

W XIX wieku na cmentarzu zbudowano dom cmentarny, w którym znajduje się zachowany kamienny stół wykonany z jednego kawałka łupka. Używano go do rytualnego mycia ciał zmarłych przed pochówkiem. Od 1952 roku na domku cmentarnym była umieszczona szklana płyta pamiątkowa z zapisanymi imionami Żydów z Turnova i okolic, którzy nie wrócili z obozów koncentracyjnych. Płyta została w 1985 roku zniszczona przez wandali. Jej granitowa kopia znajduje się obecnie we wnętrzu cmentarnego domku. W domku mieści się też mała wystawa poświęcona historii żydowskiego cmentarza.


Wytworzono 1.11.2018 8:49:32 | przeczytano 15120x | hlousekm
 

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.
Projekt je podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje.
Synagoga Turnov
Židovská synagoga Turnov
Krajířova 2199
Turnov, 511 01
load