חיפוש

בית כנסת יהדות


בית הכנסת בטורנוב

DSC 7618

בית הכנסת בטורנוב נבנה בשנת 1719. בית הכנסת נבנה מאבן בפינת הגיטו היהודי. כיום נמצא המבנה בחצר פנימית של מבנים מתקופה מאוחרת יותר. בטורנוב היו שלושה בתי כנסת עתיקים יותר שהיו בנויים מעץ, ממקורות היסטוריים ידוע לנו כי שלושתם עלו באש בשריפות גדולות שהשתוללו בעיר בשנת 1643 ובשנת 1707. העדויות הכתובות הראשונות בדבר קהילה יהודית בטורנוב הן משנת 1527. 

23.8.2018 12:07:24 | נקרא 16602x | hlousekm | המאמר כולו
 

בית הקברות היהודי

Židovský hřbitov v Turnově

בית הקברות היהודי בטורנוב נחנך במאה הי"ז. בשנת 1625 קנו יהודי העיר את חלקת האדמה שיועדה לבית העלמין מאלברכט פון וולנשטיין ומצבת הקבר העתיקה ביותר שנשתמרה היא משנת 1649. בית העלמין הורחב פעמיים במהלך שנות קיומו. הלווייה האחרונה בבית הקברות נערכה בשנת 1956. כיום נמצא חלק מבית הקברות מתחת לגשר הכביש המהיר לכיוון ייצ'ין שתוכנן בסוף שנות השבעים של המאה העשרים ונבנה בין השנים 1987 – 1991. מאז שנת 1994 נמצא בית הקברות באחריות חברת "מתנה" שהוקמה על ידי הפדרציה של הקהילות היהודיות בבוהמיה ובמורביה על מנת לטפל בנכסי קהילות יהודיות בצ'כיה.

1.11.2018 8:49:32 | נקרא 15120x | hlousekm | המאמר כולו
 
 

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.

Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa.
Projekt je podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje.
Synagoga Turnov
Židovská synagoga Turnov
Krajířova 2199
Turnov, 511 01
load