Spolupráce synagogy se spolkem My Father\'s House

Dne 11. listopadu 2019 ve spolupráci se spolkem My Father's House prozářil turnovskou synagogu koncert Vitalija Kondrata s bělorusko-hebrejskou hudební skupinou Anavim (zpěv, kytara, klávesy, bicí, příčná flétna, tanec), pro které organizace Eben Ezer uspořádala turné po deseti českých a německých městech.

Mohli jsme slyšet stručně převyprávěnou historii židovského národa vyjádřenou v hudbě. Každé období, ať slávy a rozmachu či bolesti a úpadku, symbolizovala jedna píseň, která se dotýkala srdcí posluchačů a uvolňovala emoce i nový pohled na to, jak je možné navzdory všem těžkostem života dojít do smíření, radosti a opravdového požehnání. Není divu, že lid, který zakouší Boží pomoc, tak často vyjadřuje svoji vděčnost i společným radostným tancem, protože je psáno: „Radostné srdce hojí rány“ (Bible, Přísloví 17:22).

Jejich pozoruhodné příběhy i zpívané chvály přinášejí naději každému, že i do našich životů může přijít pomoc shůry, opravdové naplnění a štěstí, které přemáhají naše pozemské těžkosti.

Jiří Čihulka, My Father's House, z.s.