2011

Kulturní dědictví česko-polského příhraničí

V průběhu celého roku 2011 byl realizován projekt s názvem "KULTURNÍ DĚDICTVÍ ČESKO-POLSKÉHO PŘÍHRANIČÍ", krerý navazoval na projekt realizovaný v předcházejícím roce.

V jeho rámci se uskutečnily výměnu a vzdělávání českých i polských žáků, workshopy a přednášky pro učitele humanitních předmětů a pro studenty na téma šoa (holokaustu). Byly vytvoření elektronické verze skript pro učitele "Jak učit o holokaustu", proběhla beseda s pamětníky šoa a připomenutí společného židokřesťanského dědictví formou slavení křesťanských i židovských svátků.

Všem partnerům děkujeme za spolupráci a těšíme se na spolupráci budoucí!

AKTUÁLNÍ ZPRÁVA: V sekci "Nabídka pro školy" je již zdarma přístupný materiál pro učitele "Jak učit o holokaustu" ve formátu PDF.

Projekt "Kulturní dědictví česko-polského příhraničí" je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje - Fond mikroprojektů Cíl 3 OPPS 2007 - 2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa - Nysa "PŘEKRAČUJEME HRANICE".