Synagoga Turnov

Turnovska synagoga pochodzi z 1719 roku. Murowany kamienny budynek wzniesiono w rogu dzielnicy żydowskiej. Dziś ukryta jest w środku zwartej zabudowy kamienic. Pierwsze trzy drewniane synagogi, które znane są nam ze źródeł historycznych, spłonęły w czasie pożarów miasta w latach 1643 i 1707. Architektura turnovskiej synagogi jest typowym przykładem późnobarokowej architektury synagogalnej w Czechach.
Cały artykuł